Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu współwłaściciel

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu współwłaściciel

Wyrejestrowanie samochodu – dokumenty
Wyrejestrowanie samochodu wymaga osobistej wizyty w urzędzie, podczas której musimy być wyposażeni w odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim trzeba posiadać dowód osobisty oraz potwierdzenie, iż została uiszczona opłata skarbowa, w wysokości dziesięciu złotych. W przypadku gdy wyrejestrowanie samochodu jest dokonywane przez pełnomocnika, wówczas musi on posiadać uwierzytelniony oraz opłacony dokument, uprawniający go do podejmowania w naszym imieniu czynności prawnych. Pozostałe dokumenty, jakie musimy posiadać są uzależnione od przyczyny, jaka doprowadziła do tego, iż musimy przeprowadzić wyrejestrowanie samochodu. W przypadku kradzieży pojazdu należy zabrać ze sobą zaświadczenie otrzymane na komisariacie policji, dowód rejestracyjny, a także kartę pojazdu.
W przypadku gdy wyrejestrowanie samochodu następuje na skutek jego trwałej utraty, wówczas musimy posiadać przy sobie dokument to potwierdzający, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, tablice rejestracyjne, a także dowód dokonania określonej opłaty na rzecz gminy.

Inne artykuły związane tematycznie z motoryzacją:

About