Pełnomocnictwo do wyrejestrowania samochodu

Pełnomocnictwo do wyrejestrowania samochodu

Wyrejestrowanie pojazdu – dokumenty

W zależności od powodu wyrejestrowywania samochodu, w urzędzie gminy będą potrzebne różne dokumenty. Każdy z przewidzianych prawem powodów wyrejestrowania należy właściwie udokumentować. W żadnym przypadku nie jest to szczególnie trudne, natomiast ważne jest, aby dopełnić wszystkich formalności, ponieważ inaczej pojazd nie będzie mógł zostać wykreślony z ewidencji.
Dokumenty potrzebne do wyrejestrowania samochodu

Wyrejestrowując pojazd przede wszystkim należy mieć ze sobą dokumenty samochodu. Pod tym niezbyt profesjonalnym pojęciem należy rozumieć: dowód rejestracyjny, zaświadczenie o posiadaniu ważnej polisy odpowiedzialności cywilnej oraz kartę pojazdu. Ta ostatnia nie zawsze była wydana i wówczas oczywiście nie ma możliwości jej przedłożenia w wydziale komunikacji, jednak jeśli dany pojazd kartę posiadał, również trzeba ją przekazać w chwili złożenia dokumentów.

Inne artykuły związane tematycznie z motoryzacją:

About