Transport chorych

Transport chorych

Transport chorych (8)Zdarza się, że osoba chora potrzebuje przewiezienia do innego szpitala lub placówki medycznej. Nie każde chorzenie da się wyleczyć w miejscu, do którego pacjent trafił po wezwaniu karetki. W wielu przypadkach konieczne jest specjalne umocowanie człowieka, aby transport chorych nie wyrządził mu więcej krzywdy, niż gdyby w ogóle go nie przewożono.
Niektóre wypadki zdarzają się też daleko od szpitala, np. w górach lub na morzu. Wtedy trzeba przewieźć chorego helikopterem lub specjalnym wozem, który jest przystosowany do jazdy po danym terenie w określonych warunkach atmosferycznych. Transport chorych to też specjalistyczna aparatura, której nie można znaleźć w zwykłych pojazdach. Dodatkowo oferowana jest pomoc pielęgniarska lub lekarska.
A ile kosztuje transport chorych? Wszystko zależy od odległości, jaką trzeba pokonać, czy to jest za granicą, oraz od stopnia choroby pacjenta. Niektóre osoby są przewożone w stanie ciężkim i wtedy wymagana jest szczególna opieka medyczna, co oczywiście zwiększa koszty.

Inne artykuły związane tematycznie z motoryzacją:

About