Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu współwłaściciel

Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu współwłaściciel

Przerejestrowanie samochodu

Pojazd trzeba również wyrejestrować, jeśli został zarejestrowany w innym państwie. Prawo wspólnotowe daje taką możliwość, natomiast pamiętaj, że najpierw musisz zarejestrować samochód, a dopiero później wyrejestrować go w miejscu, gdzie dotychczas był zarejestrowany. Jeśli sprzedasz samochód za granicę, też powinieneś go wyrejestrować z ewidencji polskiej.
Utrata pojazdu

Możesz wyrejestrować pojazd utracony. Dotyczy to zarówno prostego przypadku kasacji, jak też sytuacji bardziej hipotetycznych – gdyby na przykład podczas katastrofy promu samochód znalazł się na dnie Bałtyku. Warunki zawsze są te same – utrata musi być udokumentowana i trwała.
Warunki wydawania zaświadczeń, dokumentów i dowodów straty pojazdu mogą, ale nie muszą, być określone na podstawie odrębnych przepisów. W tym zakresie jednak prawo jest dość przejrzyste. Nie jesteś nigdy zmuszony do przygotowywania stosów analiz i dokumentów, wszystkie niezbędne zaświadczenia są wydawane nieodpłatnie i bez czekania.
Gdzie wyrejestrować samochód

Z dokumentami należy udać się do właściwego ze względu na miejsce rejestracji samochodu – wydziału komunikacji. Zabrać ze sobą trzeba: wniosek o wyrejestrowanie, dowód rejestracyjny, ważne ubezpieczenie OC, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu samochodu. Jeśli taka była wydana, zabrać należy także kartę pojazdu.

Inne artykuły związane tematycznie z motoryzacją:

About