Upoważnienie do wyrejestrowania samochodu wzór

Upoważnienie do wyrejestrowania samochodu wzór

Rejestracja samochodu z zagranicy

W przypadku starań o rejestrację samochodu używanego z zagranicy formalności są nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku auta kupionego w kraju. Komplikacje wynikają oczywiście z konieczności dostarczenia tłumaczeń dokumentów samochodu, ale nie tylko. Są jeszcze dodatkowe formalności związane z podatkami. Od razu jednak należy zaznaczyć, że co do zasady trzeba spełnić te same wymogi formalne, które są stawiane przed nabywcami pojazdów krajowych, natomiast do każdego dokumentu w języku obcym trzeba dołączyć jego uwierzytelnione, czyli przysięgłe tłumaczenie.
Opłaty rejestracyjne za auto z zagranicy

Dodatkowe warunki zarejestrowania samochodu z zagranicy to opłacenie wszystkich wymaganych podatków. Na pewno trzeba będzie zapłacić akcyzę, która zależy od pojemności silnika. Wartością graniczną, która ustala wartość tego podatku, jest 2000 cm sześciennych. Poniżej tej kwoty płaci się kilka procent wartości samochodu, natomiast powyżej – około 20%. Dalej. W Urzędzie Skarbowym trzeba zdobyć druk VAT-25. Jest on potwierdzeniem zapłaty podatku VAT albo zaświadcza, że dany pojazd jest z takiego podatku zwolniony na podstawie odrębnych przepisów.
Recykling, a samochód z zagranicy

Ostatnia dodatkowa formalność to konieczność przelania kilkuset złotych w ramach tak zwanej opłaty recykling-owej. Odbiorcą tych środków jest Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to opłata obowiązkowa.

Inne artykuły związane tematycznie z motoryzacją:

About