Wzór upoważnienia do wyrejestrowania samochodu

Wzór upoważnienia do wyrejestrowania samochodu

Wyrejestrowanie samochodu – koszty i czas trwania
Wyrejestrowanie samochodu, jak każdy proces urzędowy podlega opłacie. Jeżeli wniosek jest składany przez nas osobiście, wówczas koszt jaki musimy ponieść wynosi dziesięć złotych. W przypadku gdy wyrejestrowanie samochodu jest dokonywane przez pełnomocnika, wówczas należy liczyć się z dodatkową opłatą, wynoszącą siedemnaście złotych, wynikającą z konieczności uwierzytelnienia wystawionego na daną osobę pełnomocnictwa. Wyjątkową sytuacją jest przypadek, gdy w sprawach urzędowych reprezentuje nas osoba blisko spokrewniona, wówczas nie jesteśmy zobowiązani do uiszczania opłaty w wysokości siedemnastu złotych.
Wyrejestrowanie samochodu jest procesem jaki reguluje ustawa o ruchu drogowym, z dnia dwudziestego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku. Zgodnie z jej zapisami wniosek o wyrejestrowanie samochodu powinien zostać rozpatrzony w okresie nieprzekraczającym jednego miesiąca lub dwóch miesięcy, w przypadku szczególnie skomplikowanych sytuacji pojazdów. Jeżeli nasz wniosek o wyrejestrowanie samochodu zostanie odrzucony, wówczas przysługuje nam prawo odwołania się od takiej decyzji, w terminie czternastu dni.

Inne artykuły związane tematycznie z motoryzacją:

About