Tiry, czy tory?

Tiry, czy tory?

Kampania społeczna tiry na tory obiecuje, że jeśli poprowadzi się właściwe działania, to większość transportu będzie można prowadzić za pomocą kolei, co będzie oznaczało powrót do dawnych rozwiązań.

Obecnie jednak ciężko sobie to wyobrazić, ponieważ transport samochodowy w Krakowie ma być komplementarny do kolejowego, nie zaś stawiać ma sobie zadanie jego wyeliminowania. W istocie bowiem różne środki i metody mają się uzupełniać, nie zaś wykluczać.

I tak transport samochodowy powinien się zajmować przewożeniem tego towaru, który niekoniecznie może być przewieziony koleją, zaś transportowanie za pomocą pociągów będzie przewoziło rzeczy, których przewozić nie trzeba zbyt szybko. Transport samochodowy bowiem jest szybki, zaś transport kolejowy tani. To jest idealną rzeczą w Krakowie pozwalającą właśnie na wzajemne uzupełnianie się.

To, co ma być przewiezione szybko

Tak zostanie przewiezione zaś rzeczy, na przykład surowce mineralne, które mogą poczekać, zostaną przewiezione koleją. Transport samochodowy, chociaż nieco droższy jest praktycznie jedynym sensownym rodzajem transportu do przewożenia takich rzeczy, jak żywność, towary bardziej luksusowe, czy tez nawet meble. Z kolei węgiel, materiały budowlane, czy też duże ilości paliwa mogą być transportowane koleją.

Te produkty bowiem nie potrzebują takiego szybkiego przewiezienia. Transport samochodowy zajmie się tymi, które właśnie tego potrzebują, a z kolei są warte na tyle dużo, że nieco droższe koszty przewiezienia nie mają w tym większego znaczenia. Albo też odległości pomiędzy dwoma punktami nie są tak duże.